אפליקציית FID מרכזת עבורך
את כל ההטבות מכרטיסי האשראי
והמועדון שלך!

נגן וידאו

אפליקציה אחת-
כל ההטבות

אפליקציה אחת
כל ההטבות

אפליקצית FID מרכזת עבורך את כל ההטבות
מכרטיסי האשראי והמועדון שלך!